Szczyt Azja–Europa: Dowiedz się więcej o tym wyjątkowym wydarzeniu

Szczyt Azja–Europa - spotkanie przedstawicieli kontynentów

Szczyt Azja–Europa

Szczyt Azja-Europa to inicjatywa UE i 25 krajów partnerskich partnerstwa Azja-Europa mająca na celu promowanie współpracy między jego członkami. Inauguracyjny szczyt odbędzie się w Brukseli w dniach 15 i 16 czerwca 2022 r. i zgromadzi przywódców wszystkich krajów uczestniczących. Niniejszy artykuł zawiera zwięzły przegląd nadchodzącego szczytu, w tym czego dotyczy, dlaczego ma znaczenie zarówno dla Europy, jak i Azji oraz czego możemy się spodziewać po tym nowym forum współpracy międzynarodowej.

Czym jest Szczyt Azja-Europa?

ASEM to wspierana przez UE inicjatywa promująca współpracę między jej członkami. Szczyt inauguracyjny odbędzie się w Brukseli w dniach 15-16 czerwca 2022 r. Do udziału zostaną zaproszeni przywódcy ze wszystkich uczestniczących krajów. W okresie poprzedzającym szczyt odbędzie się seria spotkań przygotowawczych (takich jak spotkanie ministrów spraw zagranicznych). Spotkania te będą okazją do omówienia strategii i kluczowych kwestii, w tym łączności Azja-Europa, handlu i inwestycji oraz przeciwdziałania terroryzmowi. Podczas szczytu powołana zostanie również grupa koordynacyjna wysokiego szczebla (HLCG), która zbierze się przed kolejnym szczytem, aby ocenić postępy w realizacji zobowiązań.

Dlaczego ASEM ma znaczenie?

W ciągu dziesięcioleci relacje Azja-Europa rosły. Z relacji pomiędzy "Zachodem" a "Resztą" stały się relacją pomiędzy równymi sobie, ze wspólnym programem dobrobytu, pokoju i zrównoważonego rozwoju. ASEM rozwinęło się jako nowa międzynarodowa platforma współpracy i integracji regionalnej. Jego członkami są zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się, a sam ASEM jest platformą dialogu i współpracy obejmującą cały region. Stosunki między Azją a Europą są ważne dla obu stron. Jest to wzajemnie korzystna relacja oparta na wspólnych wartościach i wspólnych interesach, które sięgają wieków wstecz.

Kto weźmie udział w szczycie?

Lista przywódców uczestniczących w szczycie nie została jeszcze ogłoszona, ale możemy się spodziewać obecności liderów 25 krajów partnerskich. Oczekuje się, że państwa członkowskie UE nie wyślą swoich szefów państw i rządów, a jedynie szefów odpowiednich instytucji unijnych (Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej).